Sharkoon 德國旋剛 Sprint 衝鋒者 32G 隨身碟

$ 990
  • 衝鋒者高速隨身碟是經濟版的USB3.0規格新選擇
  • 單價親民卻又可以達到不俗的傳輸速度表現
  • 最大讀取速度可達80 MB/s 和最大寫入速度可達20 MB/s,
  • 衝鋒者隨身碟將最新的記憶體技術融入了簡潔時尚的造形設計,體積輕巧易於攜帶
  • USB3.0 隨身碟(向下相容USB 2.0 和USB 1.X)
  • 讀取速度: 最大80 MB/s
  • 寫入速度: 最大20 MB/s
  • 容量: 32 GB
  • 尺寸: 56 x 19 x 9 mm (長x 寬x 高)
  • 重量: ~12 g 
TOP