1st Player 首席玩家 MK980(BY) 玄鳥憤怒 (黃軸)

$ 2190
  • 98 鍵電競鍵盤布局配置
  • THE ONE 主題配色 (玄鳥憤怒)
  • 真 RGB 背光模式
  • MDA PBT 熱昇華鍵帽
  • 採用佳達隆 KS-9 / 黃軸軸體
  • 1ST 定製衛星軸
  • 全鍵熱插拔設計
  • TYPE-C 鍵線分離

相關商品

TOP